Dự án

10,000KG/H, 10 BAR FO FIRETUBE STEAM BOILER, VIETNAM
Xem thêm
10,000KG/H, 10 BAR FO FIRETUBE STEAM BOILER, VIETNAM
02 X 25,000 KG/H, 40 BAR COAL STEAM BOILER  NEW ZEALAND
Xem thêm
02 X 25,000 KG/H, 40 BAR COAL STEAM BOILER NEW ZEALAND
2 X 10,000 KG/H, 20 BAR “D” TYPE WATER TUBE BOILER NATURAL GAS AUSTRALIA
Xem thêm
2 X 10,000 KG/H, 20 BAR “D” TYPE WATER TUBE BOILER NATURAL GAS AUSTRALIA
Industrial washer and Tumble dryer
Xem thêm
Industrial washer and Tumble dryer
4000KW THERMAL OIL HEATER - AUSTRALIA
Xem thêm
4000KW THERMAL OIL HEATER - AUSTRALIA
28,000 KG/H, 30 BAR WASTE HEAT STEAM BOILER, NEW ZEALAND
Xem thêm
28,000 KG/H, 30 BAR WASTE HEAT STEAM BOILER, NEW ZEALAND
150 M3, 10BAR AUTOCLAVE - AUSTRALIA
Xem thêm
150 M3, 10BAR AUTOCLAVE - AUSTRALIA
HEAT EXCHANGER AND PIPING SYSTEM - AUSTRALIA
Xem thêm
HEAT EXCHANGER AND PIPING SYSTEM - AUSTRALIA
Bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ tư vấn về công việc? Liên hệ