Fanpage

Bình hấp

  • • Áp suất và thể tích thiết kế theo yêu cầu
    • Kết cấu cửa ngàm chữ U đóng, mở nhanh
    • An toàn
    • Vật liệu: thép hoặc inox
  • 1
Bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ tư vấn về công việc? Liên hệ