Fanpage

NỒI HƠI ĐỐT THAN


• Công suất: từ 600KW đến 20000KW
• Năng suất hơi ở 1000C: từ 1000 đến 30000 kg/h
 
Ưu điểm:
• Hiệu suất cao 
• Không gây ô nhiễm môi trường
• Hệ thống cung cấp nhiên liệu tự động

Báo giá sản phẩm
Đang cập nhật
 
Bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ tư vấn về công việc? Liên hệ