Fanpage

Phát hiện virus bằng nano từ

Chỉ cần 15 phút, các loại virus có trong huyết tương người sẽ bị “dụ” bởi những hạt nano từ. Lần đầu tiên tại Việt Nam, quy trình xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện và định lượng virus bằng công nghệ nano từ đã được thử nghiệm thành công.

Bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ tư vấn về công việc? Liên hệ